گروه شهر زعفران با هدف ارائه خدمات زعفران مخصوص صادرات فعالیت خود را آغاز نموده است و اولویت اصلی این گروه در دسترس قرار دادن بهترین نوع زعفران صادراتی می باشد. در همین راستا بستر آشنایی و خرید آنلاین محصولات را از طریق این سایت ایجاد نمودیم که به صادرکنندگان و کشاورزان عزیز کمک نموده تا محصولات کشاورزی خود را با کمترین حد ضایعات صادر نمایند.

این گروه با داشتن تجربه صادراتی به کشورهای همسایه و اروپایی، بر آن شده که با برندهای ثبت شده خود بتواند زعفران ایران را صادر کرده و به رونق کسب و کارهای داخلی کمک نماید.